Про МБФ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

Барська районна благодійна організація «Добротворець» заснована 02 липня 1999 року. На початку свого утворення це була місцева благодійна організація , яка захищає інтереси дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями на території Барського району.

За період свого існування організація набула великий досвід спілкування і співпраці з установами та організаціями різних форм підпорядкування, різноманітними благодійними фондами , організаціями -донорами.

Джерелами фінансування організації слугували членські внески членів організації , пожертви благодійників у різноманітних проявах та виділені державні кошти.

Барська районна благодійна організація діє на постійній основі . До постійно діючих програм у нашій діяльності слід віднести роботу класу компютерної грамотності , груп психологічної допомоги для батьків та дітей, групу самодопомоги «Надія», надання різних видів матеріальної та юридичної допомоги, робота гуртків малювання та фотографії.

Робота постійних програм можлива тільки завдяки співпраці з групою благодійників та підприємств різної форми власності, що забезпечують матеріальну , психологічну та юридичну підтримку .

Вагомий внесок у роботу організації у плані юридичної підтримки вносить Павлюк Сергій , що очолює адвокатську контору у Вінниці, та завжди готовий приїхати та прийняти членів нашої організації, що потребують юридичної допомоги.

Організація екскурсій та поїздок у інші міста стала можливою за підтримки нашого земляка Стегняка Олександра, який також має фізичні рухові обмеження за станом здоровя та вінницього підприємця Кривешка Сергія, який не тільки допомагає з транспортуванням дітей, а й запалює їх своєю активною життєвою позицією та перетворює кожну зустріч з дітьми та їх батьками на справжнє свято.
Важливий внесок з надання інформації по реабілітації дітей наша організаціія має від Томащук Юлії, яка ділиться своїм досвідом про можливості співпраці з урядовими організаціями та інформує про ті можливості, що забезпечують найкращу реабілітацію дітей.

За останні три роки БРБО «Добротворець» сприяла та організувала надання цільової матеріальної допомоги більше , ніж на 40 000 гривень щорічно у різній формі.

Постійно приймаємо участь у заходах , організованих фондом «Подільська громада», є їх партнерами і на початку квітня організували школу сталого домогосподарства у своєму місті Бар та найближчих громадах. Співпрацюючи з ресурсним центром ГУРТ, подали заявку на участь у програмі по створенню будинку для дітей-сиріт сімейного типу.

Гарною традицією стало щорічне святкування дня Святого Миколая з концертною програмою, конкурсами та вручення подарунків дітям усього району. За підтримки благодійників та волонтерського корпусу організовуємо цікаві та пізнавальні екскурсії в інші міста , разом святкуємо дні .
В 2016 році перереєстрували організацію як МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОТВОРЕЦЬ» для розширення географії діяльності організації, яка надає ширші можливості для роботи та залучення коштів.

Найголовнішим завданням організації на сьогоднішній день є створення центру професійно- психологічної реабілітації нового зразка, який буде дійсно приносити користь та надасть реальну підтримку дітям та молоді з обмеженими фізичними можливостями, дітям, позбавленим батьківського піклування.

Також до діяльності Фонду включено ряд соціальних програм, завдяки яким співпраця з суспільством є еффективна та екологічна.

Статут


 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

«24»  травня 2016 р. Протокол № 9

 

 

 

СТАТУТ

МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

International benevolent fund of «DOBROTVOREZ»

________________

 (нова редакція)

 

 

 м. Бар 2016р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОТВОРЕЦЬ» (надалі – Фонд) є міжнародною благодійною організацією, що створюється та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.
  • У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України „Про благодійну діяльність та благодійні організації”, іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Фонд не має організацій.
  • Фонд набуває прав юридичної особи приватного права з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, круглу печатку та штампи, фірмовий бланк, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Фонду реєструється відповідно до законодавства України.
  • Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими та благодійними організаціями.
  • Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:

1) матеріальна, гуманітарна допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям сиротам, дітям з неблагополучних сімей;

2) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

3) соціальний захист, соціальні послуги й подолання бідності;

4) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

5) права людини і громадянина та основоположні свободи;

6) розвиток територіальних громад;

7) допомога постраждалим в наслідку стихійного лиха;

8) розвиток міжнародної співпраці України;

9) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

 • Діяльність Фонду поширюється на всю територію України, Російської Федерації та інших країн шляхом створення його відділень, філій та представництв.
 • Повне найменування Фонду українською мовою: МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Добротворець».
 • Скорочене найменування Фонду українською мовою: МБФ «Добротворець».

Найменування Фонду іншими мовами визначається внутрішніми документами Фонду та з урахуванням особливостей перекладу і на англійській мові  повне найменування International benevolent fund of «DOBROTVOREZ»

Скорочене найменування англійською мовою IВF «DOBROTVOREZ»

 

 • Місцезнаходження фонду м.Бар, Вінницької області, вул.. Героїв Майдану, 6, кімната № 46.

  Читати далі Статут