"Доброе имя лучше большого богатства,
и добрая слава лучше серебра и золота."
Книга Притчей Соломоновых,Глава 22, стих 1

Я хочу Допомогти

Стати волонтером

 

Як стати волонтером?

 

У вічність ми візьмемо з собою лише те, що сіємо. Творити добро, дарувати радість, приємні враження – це те , що робить щасливим наших підопічних і нас самих

Якщо Ви відчуваєте в собі потребу допомогти іншим, ми запрошуємо Вас поділитися власними силами, здібностями і допомогти особливим дітям та дітям, які залишились без батьківської опіки або недостатньо нею оточені.

 

 

Команда МБФ «Добротворець» готова підготувати для Вас індивідуальну благодійну програму  або розглянути в якості Спонсора або Генерального спонсора діючих благодійних програм МБФ «Добротворець».

 

Прийняти участь в благодійних програмах МБФ «Добротворець» Ви можете зателефонувавши за номерами телефонів та уточнити всю необхідну інформацію:

телефон : +38 (097) 110-06-17;

+38 (097) 488-84-83;

+38 (097) 781-71-27

+38 (0432) 2-30-26

факс : +38 (0432) 2-30-26

або написати:

email : dobrotvorez@gmail.com

ДОГОВІР 

про надання волонтерської допомоги

 

м. _______                                                                                                     “___”____________ 20__ року

 

МБФ «Добротворець» в особі президента Іванової Валентини Миколаївни (далі Отримувач), що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони та волонтер (далі Волонтер) _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

паспорт серія _____ №_________, виданий _________________________________________

______________________________________________________________________________ “______”____________   ______ р., з другої сторони (далі Сторони) уклали даний договір (далі Договір) про наступне:

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • Даний договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів)  для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) МБФ «Добротворець» за наступними напрямами:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
  • Волонтер має право:

2.1.1.   Отримувати необхідні умови праці, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час роботи.

2.1.2.   Отримувати  повну  та  достовірну інформацію про порядок та умови здійснення  волонтерської  допомоги.

2.1.3.   Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб МБФ «Добротворець».

2.1.4.   Брати участь у навчанні волонтерів, що здійснює МБФ «Добротворець».

2.1.5.   Отримувати від МБФ «Добротворець»  документи (довідки, рекомендації та ін.) щодо характеру, якості та обсягу виконаних робіт та рівня кваліфікації волонтера.

2.1.6.   Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги МБФ «Добротворець».

2.1.7.   Припинити свою волонтерську допомогу.

 

 • Волонтер зобов’язаний:
  • Знати місію, завдання і принципи діяльності МБФ «Добротворець» та дотримуватися їх, укріпляти авторитет МБФ «Добротворець».
  • Старанно виконувати свої обов’язки та отримані доручення.
  • Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.
  • Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

 

 • Отримувач має право:
  • Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.
  • Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.
  • Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.
  • Заохочувати працю Волонтера.
  • Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів МБФ «Добротворець».

 

 • Отримувач зобов’язаний:
  • Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.
  • Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.
  • Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.
  • Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.
  • Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.
  • Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

 

 1. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

3.1. Термін дії даного договору  — з моменту підписання  до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допомоги Отримувачу, що фіксується відповідною заявою від Волонтера.

3.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано у випадках, коли:

3.2.1. Волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу, про що повідомив Отримувача за 2 (два) тижні.

3.2.2. Отримувач відмовився від отримання волонтерської допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.

3.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

3.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

3.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

р/рахунок  26001055324175  UAN

                     26009055325831 USD

                     26005055327554 EUR

ПАТ в КБ ПриватБанк  

(Призначення платежу – добровільна пожертва (благодійні внески) без ПДВ        

МФО 302689

ЄДРПОУ 25918928

м. Бар, Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 6, кімната № 46.

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

 

 

?