"Доброе имя лучше большого богатства,
и добрая слава лучше серебра и золота."
Книга Притчей Соломоновых,Глава 22, стих 1

Я хочу Допомогти

Статут


 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

«24»  травня 2016 р. Протокол № 9

 

 

 

СТАТУТ

МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОБРОТВОРЕЦЬ»

International benevolent fund of «DOBROTVOREZ»

________________

 (нова редакція)

 

 

 м. Бар 2016р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОТВОРЕЦЬ» (надалі – Фонд) є міжнародною благодійною організацією, що створюється та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування.
  • У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України „Про благодійну діяльність та благодійні організації”, іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Фонд не має організацій.
  • Фонд набуває прав юридичної особи приватного права з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, круглу печатку та штампи, фірмовий бланк, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Фонду реєструється відповідно до законодавства України.
  • Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими та благодійними організаціями.
  • Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:

1) матеріальна, гуманітарна допомога дітям з обмеженими можливостями та дітям сиротам, дітям з неблагополучних сімей;

2) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

3) соціальний захист, соціальні послуги й подолання бідності;

4) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

5) права людини і громадянина та основоположні свободи;

6) розвиток територіальних громад;

7) допомога постраждалим в наслідку стихійного лиха;

8) розвиток міжнародної співпраці України;

9) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

 • Діяльність Фонду поширюється на всю територію України, Російської Федерації та інших країн шляхом створення його відділень, філій та представництв.
 • Повне найменування Фонду українською мовою: МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Добротворець».
 • Скорочене найменування Фонду українською мовою: МБФ «Добротворець».

Найменування Фонду іншими мовами визначається внутрішніми документами Фонду та з урахуванням особливостей перекладу і на англійській мові  повне найменування International benevolent fund of «DOBROTVOREZ»

Скорочене найменування англійською мовою IВF «DOBROTVOREZ»

 

 • Місцезнаходження фонду м.Бар, Вінницької області, вул.. Героїв Майдану, 6, кімната № 46.

 

 1. Цілі та сфери діяльності Благодійного фонду.

2.1. Основна ціль діяльності Фонду – надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах

Сферою діяльності Фонду є:

1) Організація та забезпечення роботи по реабілітації інвалідів з діагнозом ДЦБ та захворювань опорно-рухового апарату.

2) Проведення роботи по професійній орієнтації серед молоді з обмеженими фізичними та розумовими  можливостями.

3) Створення та підтримка експериментального міні-цеху по ремонту та виготовленню взуття, пошиття одягу , ручної художньої вишивки, малювання, різьби по дереву, вишивка бісером.

4) Навчання різним видам декоративно-прикладного мистецтва.

5) Сприяння створенню умов для інклюзивної освіти дітей-інвалідів в загальноосвітніх закладах за місцем проживання.

6) Проведення роботи з батьками дітей для їх залучення до адаптаційних та реабілітаційних процесів.

7) Надання інвалідам послуг: психологічних, медичних, юридичних. Основний акцент – подолання психологічного бар’єру в спілкуванні дітей та молоді з вадами здоров’я.

8) Створення комп’ютерного класу для навчання дітей та молодих людей з особливими потребами роботи з комп’ютерною технікою.

9)Залучення державних та організацій з різними формами власності до вирішення комплексних проблем, пов’язаних з інвалідністю дітей, дітей сиріт та молоді.

10) Організація культурно-масових заходів.

2.2. Предметом благодійної діяльності є забезпечення потреб, що спрямовані на покращення життєвого рівня вищевказаної категорії у формах та напрямках визначених цим статутом та цілеспрямована робота направлена на створення реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які потребують консультаційної, фінансової та моральної підтримки для успішної соціальної адаптації .

2.3. З метою здійснення благодійної діяльності благодійний фонд «Добротворець» має право:

— самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати пожертвування  відповідно до визначених цілей, що надаються благодійниками на реалізацію благодійної програми, згідно з умовами цього пожертвування;

— утворювати відповідно до Законодавства України свої відділення, філії, представництва;

— обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

— організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав, громадян та міжнародних організацій;

— постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

— відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

— засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю;

— бути членом інших благодійних організацій;

 • — мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян»;
 • надавати благодійну допомогу будинкам дитини, будинкам та школам-інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, школам соціальної реабілітації, притулкам для неповнолітніх, викладачам та вихователям цих закладів;
 • надавати благодійну допомогу закладам науки, освіти та культури, а також вченим, викладачам, студентам, учням, дикторам, артистам, талановитій творчій молоді;
 • надавати благодійну допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • надавати благодійну допомогу будинкам для престарілих чи інвалідів;
 • надавати благодійну допомогу малозабезпеченим особам, які її потребують;
 • надавати благодійну допомогу релігійним, благодійним, громадським та іншим неприбутковим організаціям;
 • надавати цільову благодійну допомогу набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на оплату вартості лікування;
 • сприяти доступові всіх верств населення, особливо дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей, до культурних цінностей та художньої творчості;
 • випускати та безкоштовно розповсюджувати книги, журнали та газети, що пропагують принципи та ідеї Фонду;
 • розробляти та готувати радіо- та телепрограми, що пропагують принципи та ідеї Фонду;
 • здійснювати проведення конференцій, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів, що сприяють розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту й туризму, пропагуванню здорового способу життя, підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;
 • отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України “Про гуманітарну допомогу”.
 • утворювати відповідно до чинного законодавства свої відділення, філії та представництва;
 • об’єднуватися з іншими благодійними організаціями у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань;
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
 • постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
 • засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;
 • займатися видавничою діяльністю без мети отримання прибутку;
 • бути учасником інших благодійних організацій;
 • мати власну символіку;

— популяризувати своє ім’я (назву), символіку

— мати інші права згідно із законодавством України.

2.4. Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

— одноразової фінансової матеріальної та іншої допомоги;

— систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

— фінансування конкретних цільових програм;

— допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

— дарування або дозвіл на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;

— подання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами;

— прийняття на себе витрат по безоплатному повному або частковому утриманню

об’єктів благодійництва;

— інших заходів не заборонених законом..

2.5. Види благодійної діяльності, які надаються Фондом:

— безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно й майнові права;

— безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна й майнових прав;

— безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— публічний збір благодійних пожертв;

— управління благодійними ендавментами;

— виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

— проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

 • Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування у встановленому законодавством України.
 • Благодійна програма Фонду приймається Фондом на Загальних зборах і є комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим статутом, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. Вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду, повинна використовуватися на фінансування благодійних програм. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
 • Відділення, філії та представництва Фонду, що створені на території України, реєструються у встановленому законодавством порядку. Відділення після реєстрації набуває статусу юридичної особи, діє на підставі положення, яке приймається вищим керівним органом відділення та затверджується Правлінням Фонду. Філії та представництва Фонду реєструються без надання їм статусу юридичної особи. Керівники філій та представництв призначаються Правлінням Фонду та діють на підставі виданої Фондом довіреності. Відділення, філії та представництва Фонду, що створені за межами України, реєструються у відповідності до законодавства тих держав, де вони будуть створені.
 1. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  • Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, які підтримують його мету і завдання та визнають цей Статут.
  • Учасники Фонду – юридичні особи, реалізують свої права та обов’язки через своїх уповноважених представників.
  • Учасники Фонду мають право:
 • брати участь у визначенні та розробці основних цілей та завдань Фонду в межах цього Статуту;
 • брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
 • обирати та бути обраним до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних підрозділах та в заходах, що проводяться Фондом;
 • пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів учасників Фонду, що входять у коло статутних завдань Фонду;
 • отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду;
 • добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Правління Фонду;
 • користуватись іншими правами, що передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Фонду.
  • Учасники Фонду зобов’язані:
 • дотримуватись цього Статуту;
 • виконувати рішення Загальних зборів учасників Фонду;
 • виконувати свої зобов’язання перед Фондом;
 • не припускатися дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;
 • подавати допомогу у пропагуванні і досягнення цілей і завдань Фонду;
 • виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Фонду.
  • Учасник Фонду за порушення статутних вимог може бути виключений з учасників Фонду. Таке рішення приймається Загальними зборами учасників Фонду на підставі матеріалів, що готуються Правлінням Фонду, з обов’язковим письмовим повідомленням цього учасника Фонду.

 

 1. Вступ до Благодійного Фонду та вихід із нього.
  • Особу, що виявила бажання вступити до Благодійного Фонду, включають до Благодійного Фонду на підставі рішення Загальних зборів.
  • Рішення про прийняття в учасники Благодійного Фонду, а також рішення про вихід з Благодійного Фонду приймається Загальними зборами в порядку, передбаченому цим Статутом.
  • Прийняття учасників Благодійного Фонду або вибуття з учасників Благодійного Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її письмової заяви.
  • Прийняття в учасники Благодійного Фонду або вибуття з учасників Благодійного Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з учасників Благодійного Фонду.
  • Загальні збори можуть прийняти рішення про прийняття учасників до Благодійного фонду за умови, якщо відповідна особа:
 • визнає Статут Благодійного Фонду;
 • визнає цілі та сфери діяльності та завдання Благодійного Фонду;
 • сприятиме діяльності Благодійного Фонду.

Учасника Фонду, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки, передбачені законом та цим Статутом, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Благодійного Фонду може бути виключено з Благодійного Фонду на основі рішення загальних зборів, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більше як 50% загальної кількості голосів учасників Благодійного Фонду.

При цьому цей учасник (його представник) в голосуванні участі не бере.

Під систематичним невиконанням обов’язків розуміється невиконання обов’язків учасника не менше двох разів підряд.

 

 1. УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 • Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду, Правління Фонду, Президент (Голова Правління) Фонду, Директор Фонду, Наглядова рада Фонду, Опікунська рада Фонду.
 • Загальні збори учасників Фонду
 • Загальні збори учасників Фонду (далі за текстом – Збори) є вищим органом управління Фонду.
 • Збори проводяться як чергові, так і позачергові.
 • Чергові Збори скликаються Виконавчим органом не рідше одного разу на рік.
 • Позачергові Збори можуть бути скликані Виконавчим органом за власною ініціативою, на письмову вимогу Директора, Учасників або Наглядової ради Фонду. Виконавчий орган зобов’язаний протягом розумного строку з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим Виконавчим органом, Учасниками або Наглядовою радою Фонду. Учасники мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом розумного строку Виконавчий орган не виконав зазначеної вимоги, Учасники мають право самі скликати Збори відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Збори є правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина загальної кількості учасників Фонду.
 • Рішення Зборами приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань про внесення змін та доповнень до статуту Фонду, затвердження благодійних програм, ліквідації та реорганізації Фонду, коли за таке рішення повинні проголосувати не менше, ніж 3/4 (три чверті) присутніх учасників Фонду.
 • Повноваження Зборів:
 • затвердження статуту Фонду та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання та відкликання Президента (Голови Правління) та учасників Правління Фонду;
 • обрання та відкликання Голови та учасників Наглядової ради Фонду;
 • призначення Директора;
 • прийняття рішень про вступ нових учасників до Фонду та про вихід або виключення з нього;
 • визначення організаційної структури Фонду;
 • визначення основних напрямів діяльності Фонду;
 • затвердження благодійних програм;
 • затвердження звітів Правління та Президента Фонду;
 • заслуховування звітів і висновків Наглядової ради Фонду;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
 • призначення ліквідаційної комісії у випадку ліквідації Фонду.

 

До виключної компетенції загальних зборів учасників належить:

 • внесення змін до Статуту;
 • призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію;
 • затвердження благодійних програм Благодійної організації;
 • визначення основних напрямів діяльності Благодійної організації;
 • прийняття рішень про набуття та припинення членства у Благодійній організації;
 • прийняття рішення про відчуження або набуття у власність організації будь – якого нерухомого майна.
 • Збори мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі Фонду
 • За рішенням Зборів в Фонді можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.
 • Правління Фонду
  • Правління Фонду (надалі за текстом – Правління) є виконавчим органом Фонду.
  • Правління очолює Президент (він же – Голова Правління).
  • Правління обирається Зборами з числа учасників Фонду терміном на 5 (п’ять) років та проводить свої засідання по мірі необхідності.
  • Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 2/3 (дві третини) його учасників.
  • Правління приймає рішення простою більшістю голосів.
  • Повноваження Правління:
 • скликання Зборів;
 • визначення шляхів реалізації рішень Зборів;
 • прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію відділень, представництв та філій Фонду, затвердження їх положень, призначення та звільнення їх керівників;
 • затвердження зразків печаток, бланків, штампів, символіки, положення про них;
 • приймає рішення про напрями матеріальної і фінансової допомоги на підставі прийнятих Зборами проектів та програм;
 • приймає рішення про створення та ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, підприємств Фонду, затверджує їх статути;
 • вирішення інших питань щодо виконання завдань Фонду, крім тих, що віднесені до повноважень Зборів.

Учасники Правління, крім Президента, не отримують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, що обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, за рішенням Правління, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду.

 • Президент (Голова Правління) Фонду
  • Президент Фонду (надалі за текстом – Президент) є вищою посадовою особою Фонду.
  • Президент обирається Зборами з числа учасників Фонду терміном на 5 (п’ять) років.
  • Президент підзвітний Зборам, несе відповідальність перед ними за реалізацію цілей та завдань Фонду, головує на засіданнях Правління.
  • Повноваження Президента:
 • представлення Фонду у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Фонду;
 • визначення, у порядку передбаченому чинним законодавством, умов оплати праці осіб, що перебувають із Фондом у трудових відносинах;
 • визначення порядку здійснення благодійної діяльності, встановлення персональних стипендій та інших постійних благодійних виплат;
 • затверджує рішення Правління, довгострокові програми та проекти діяльності Фонду, резолюції, звернення та інші документи;
 • виконання інших функцій, крім тих, що віднесені до повноважень Зборів, Правління та Виконавчого директора.
  • Виконавча дирекція. Виконавчий Директор Фонду
   • Для забезпечення виконання рішень керівних органів Фонду та вирішення поточних завдань у Фонді призначається Виконавчий Директор Фонду. Виконавчий Директор Фонду призначається Зборами.
   • Виконавчий Директор:
  • формує, за погодженням з Президентом, персональний склад Виконавчої дирекції;
  • підписує фінансово-господарські документи, як посадова особа Фонду;
  • укладає договори та інші угоди з юридичними та фізичними особами від імені Фонду;
  • відкриває рахунки в установах банків;
  • видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
  • здійснює оперативно-господарське управління майном та коштами Фонду в межах рішень прийнятих на Зборах Фонду та Правлінням Фонду;
  • приймає на роботу та звільняє, за погодженням з Президентом Фонду, з неї штатних працівників Фонду;
   • Здійснює оперативно-господарське управління майном та коштами Фонду в межах повноважень, наданих йому Зборами та Правлінням Фонду;
   • Здійснює діловодство Фонду та забезпечує збереження документації Фонду;
   • Виконує інші повноваження, надані йому Зборами, Правлінням чи Президентом Фонду.
  • Наглядова рада
   • Наглядова рада Фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням рішень Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, та його структурних підрозділів, за використанням майна та коштів Фонду.
   • Наглядова рада Фонду обирається Зборами з числа учасників Фонду терміном на 5(п’ять) років. Керує роботою Наглядової ради її Голова.
   • Наглядова рада Фонду звітує про результати своєї діяльності перед Зборами.
   • Президент, Виконавчий директор та Учасники Правління не можуть бути обрані до складу Наглядової ради.
   • Учасники Наглядової ради Фонду мають право брати участь у засіданнях Правління (без права голосу), а також перевіряти всі фінансово-господарські документу Фонду.
   • Наглядова рада має право вимагати позачергове скликання Зборів у разі виявлення зловживань зі сторони службових або посадових осіб Фонду, що утворюють загрозу інтересам Фонду.
  • Опікунська рада
   • Опікунська рада є дорадчо-консультативним органом Фонду, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Фонду та складається з відомих й шанованих діячів культури, мистецтва, науки і освіти, письменників, суспільно-політичних діячів тощо.
   • Рішення про включення осіб в Опікунську раду Фонду приймається Правлінням в порядку та на умовах, визначених цим статутом.
   • Повноваження Опікунської ради:
  • проводить моніторинг діяльності Фонду;
  • готує керівним органам Фонду пропозиції щодо покращення роботи Фонду;
  • приймає участь у засіданнях керівних органів всіх рівнів Фонду з правом дорадчого голосу;
  • рекомендує основну стратегію розвитку та діяльності Фонду;
  • здійснює інші функції щодо консультативної та методичної підтримки діяльності Фонду.

 

 1. МАЙНО, КОШТИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1.Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

5.2.Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

5.3. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.

5.4.Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.

5.5. Джерелами формування майна та коштів є надходження від:

—         внесків учасників Фонду;

—    коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

—         пасивних доходів;

—         дотацій  або  субсидій,  отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових Фондом або у  межах  благодійної,  у тому   числі  гуманітарної  допомоги  чи  технічної  допомоги,  що надаються таким  неприбутковим  організаціям  відповідно  до  умов міжнародних   договорів,   згода  на  обов’язковість  яких  надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги,  які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно  із  законодавством,  з  метою  зниження рівня  таких цін.

5.6. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.7. Активи Фонду, в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його учасниками, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

5.8. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах. Фінансова діяльність Фонду, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

Обсяг і форми статистичної звітності Фонду встановлюються чинним законодавством. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

 1. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
  • Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей.
  • Звіт про використання Фондом коштів та інших матеріальних цінностей, що передані Фонду за цільовим призначенням, подається благодійнику в обов’язковому порядку.
  • Фонд раз на рік здійснює оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрямки їх використання через зареєстровані в установленому в Україні порядку засоби масової інформації, а також надає такі звіти будь-якому благодійнику Фонду за його запитом.
 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
  • Зміни, що сталися в установчих документах Благодійного Фонду підлягають державній реєстрації за такими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Благодійного Фонду.
  • Благодійний Фонд зобов’язаний у триденний термін повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або ліквідації.
  • Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Зборів якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 3/4 (три чверті) присутніх на Зборах учасників Фонду.
  • При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників Фонду.
  • Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності котрої є одержання прибутку.
  • Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше, ніж 3/4 (три чверті) присутніх на зборах учасників Фонду, або за рішенням суду у випадках, що передбачені чинним законодавством.
  • Кошти та інше майно Фонду, в разі його ліквідації, не можуть бути розподіленими між його Учасниками, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або, за рішенням суду, спрямовуються в дохід бюджету.
  • У разі ліквідації Фонду погашається заборгованість перед державними та громадськими організаціями, а також приватними особами.
  • Ліквідаційна комісія з моменту її призначення приймає на себе всі повноваження щодо управління справами Фонду і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
  • Фонд втрачає статус юридичної особи та припиняє свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

000000

Президент Фонду  ___________________________ Іванова Валентина Миколаївна

?